sobota, 12 czerwca 2010

Zbiorowe środki ochrony ludności

W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali się zbiorowo do miejsc, w których mogli się ukryć. Zbiorowe miejsca ochrony ludności dzieli się na:
a).stałe (schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze)
b).ruchome (wozy bojowe, samoloty, pojazdy opancerzone)

Schron.SCHRON – jest to zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela.

Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się:
schrony bojowe, np. dla karabinów maszynowych,
schrony obserwacyjne, umożliwiające obserwację nieprzyjaciela i pola walki
schrony dla ukrycia żołnierzy, ludności
schrony na stanowiskach dowodzenia
schrony medyczne, amunicyjne

Schrony odpowiednio wyposażone chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami.
Ze względu na położenie schrony dzielimy na:
a.) wolno stojące – jeden metr pod ziemią
b.) pod budynkami – poniżej poziomu ziemi

Każdy schron wyposażony jest w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. W pomieszczeniach może przebywać od ok. 50 do 300 osób.

Schrony powinny zawierać :
sanitariaty,
kanalizacje,
punkty medyczne
umywalnie
oświetlenie
ogrzewanie
zapasy żywności i wody
własne źródło zasilania
sprzęt ratunkowy
środki łączności Przykładowy schemat schronu
radio na baterie
termosy
gaśnice
kilofy, łopaty, łomy.

Urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, usuwają powietrze zużyte prze osoby przebywające w obiekcie i wytwarzają odpowiednie nadciśnienie w systemie wentylacyjnym, aby do wnętrza budowli nie przeniknęło skażone powietrze.

Ukrycia.UKRYCIA służą krótkotrwałej ochronie ludności są to piwnice i podpiwniczenia.
Ukrycia mają służyć do krótkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwórczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia taki jak w schronie.

Ukrycia wyposaża się w sprzęty taki jak:
ławki do siedzenia
zapas żywności i wody do picia,
sprzęt gaśniczy i do odgruzowania,
apteczkę,
latarki na baterie.

Szczeliny przeciwlotnicze

SZCZELINY PRZECIWLOTNICZE
Chronią przed falą uderzeniową broni jądrowej, promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz siłą rażenia broni konwencjonalnej. Stawia się je w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych, ale wynoszącej nie mniej niż połowę wysokości gmachu plus 3 m i nie więcej niż 150 m. Przebywająca ludność w szczelinach przeciwlotniczych musi posiadać swoje etatowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry. Takie szczeliny wykonuje się na polecenie władz w sytuacji zagrożenia.

Zasady zachowania

Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony:
podporządkować się służbą schronowym
schrony można opuścić po usłyszeniu sygnału
każdy ma mieć:
- dokument tożsamości
- leki
- środki opatrunkowe
- żywność, wodę
- środki ochrony
- latarka, koc
nie wolno mieć:
- ostrych narzędzi
- substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących
nie wolno palić, biegać